ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МОТОРИ, ДЕЛОВИ МОТОРА И ДОВОДА ГОРИВА ЗА АУТОБУСЕ ВНД-77/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
04.06.2024. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина нових возила за превоз путника ВНД-83/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
17.06.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда ВНР-76/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
04.06.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Преузимање и коначно збрињавање опасног отпада ВНУ-74/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
31.05.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ВНУ-70/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.05.2024. до 09.30h
PREDMET NABAVKE - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЈСС ВНД-72/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
22.05.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка улазно-излазних врата на гаражама и депоима (ЦПВ ознака: 50530000 - Услуге поправке и одржавања уређаја) ВНУ-67/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.05.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА РОБА ВНД-43/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
23.05.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање BMC PROCITY аутобуса ВНУ-75/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.05.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ФАРБАРСКИ ПРИБОР И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ВНД-64/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
16.05.2024. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.