ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ДОБАРА – КУПОВИНА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ СИЛЕ КОЧЕЊА (CPV ознака: 38540000 – Машине и апарати за испитивање и мерење) ВНД-240/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
17.12.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Куповина професионалних пнеуматских пиштоља (CPV ознака: 42650000 - Пнеуматски ручни алати или ручни алати на моторни погон) ВНД-234/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (CPV ознака: 42113310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-63/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.12.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – УСЛУГА: ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ - ЕКСТЕРНО (CPV ознака: 80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања) ВНУ-59/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 11.30h
Назив предмета набавке: Средства за одржавање хигијене, обликоване у четири партије (назив и ознака из општег речника набавкe: 39800000-0 производи за чишћење и полирање, 39831220-4 средства за одстрањивање масноће, 39831300-9 средства за чишћење пода) 1/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
Назив набавке добра: ДЕЛОВИ ОДУЗИМАЧА СТРУЈЕ ТРОЛЕЈБУСА И ТРАМВАЈА VND-245/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила (CPV ознака: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-242/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 10.30h
Naziv nabavke: ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - OДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ И КОНТРОЛИСАЊЕ СТАЦИОНАРНОГ УРЕЂАЈА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ И ЗАПАЉИВИХ МАТЕРИЈА ГАСОВА (CPV ознака: 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса) ВНУ-246/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Резервни делови ултрабрзог прекидача ВНД-224/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2020. до 09.00h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ДОБАРА – ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ (CPV ознака: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) ВНД-227/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
11.12.2020. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.