| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за преглед тахографа UTT, назив и шифра из општег речника набавки (38540000 - Машине и апарати за испитивање и мерење) ППН-19/18
07.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Поправка улазних врата на линији прања, првом сервису, у хали лаких поправки (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ППН-25/18
03.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Израда аката о безбедности информационо-комуникационих и технолошких система (назив и ознака из општег речника набавке: 73300000 - Планирање и спровођење истраживања и развоја) ППН-20/18
30.04.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Лиценца за коришћење програма TIS Web 4.3.10 (за тахограф) (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавања софтвера за информационе технологије) ППН-15/18
23.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка LCD пројектора ППН-13/18
12.04.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електор часопис (издавач Електор) ППН-14/18
Назив предмета набавке: - Услуга: Услуга ремонта склопа уземљења точка CAF ППН-56/17
12.01.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка апарата за заваривање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50532000 - Услуге поправкe и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме) ППН-46/17
26.01.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Урамљивање фотографија / сертификата (назив и ознака из општег речника набавке: 79963000 - Услуге рестаурације, копирања и ретуширања фотографија) ППН-47/17
11.12.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Технички преглед радио станица, назив и ознака из општег речника набавки (50333000 - Услуге одржавања радиокомуникационе опреме) ППН-57/17
27.12.2017. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер