ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА И ГРЕЈАЊА НА АУТОБУСИМА И КОМБИ ВОЗИЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације) ВНУ-77/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.06.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лична заштитна средства (назив и ознака из општег речника набавке: 18143000 - Заштитна опрема) ВНД-71/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АДИТИВ, горива AD BLUE (назив и ознака из општег речника набавке: 24950000 - Специјализовани хемијски производи) ВНД-66/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.05.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ОДРЖАВАЊЕ HIGER АУТОБУСА У ГАРАНТНОМ РОКУ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-69/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.05.2020. до 09.30h
Назив предмета набавке: Kолонијалнa робa, обликованa у девет партија (партија 2) (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15411100-3 биљна уља, ОРН: 15431100-9 маргарин, ОРН: 15871273-8 мајонез, ОРН: 15871250-1 сенф) 15/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
Назив предмета набавке: Месне прерађевине и сухомеснати производи (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15131700-2 месне прерађевине, ОРН: 15131220-3 сланина) 8/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Извођење радова на адаптацији ресторана у комплексу на Дорћолу (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-20/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.03.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: УСЛУГА ПРУЖАЊА ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ МОДУЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ (назив и ознака из општег речника набавке: 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) ВНУ-41/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.03.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-37/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.04.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фелна точка за аутобусе и тролејбусе (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-42/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2020. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.