ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка биро опреме (штампача, фотокопир апарата, скенера, ризографа, фотоапарата....) (назив и ознака из општег речника набавке: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) ВНУ-246/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Радови: Асфалтирање паркинг простора између СП ''Нови Београд'' и СП ''Централа'' (назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 -Завршни грађевински радови) ВНР-191/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.09.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Услуга: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОДУЛА ЗА ЕКО ВОЖЊУ /''GREEN DRIVE''/ (назив и ознака из општег речника набавке: 63712000 -Пратеће услуге у друмском превозу) ВНУ-255/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Графитне четкице електромотора, плетенице, делови уземљења за возила (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-253/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Услугa:Телекомуникационе услуге примарног L3VPN (назив и ознака из општег речника набавке: 64200000 -Телекомуникационе услуге) ВНУ-247/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.09.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Добра: ДЕЛОВИ ВРАТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 -Каросерије за аутобусе) ВНД-242/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Добра: ЕЛЕКТРОМОТОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ТРАМВАЈЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (назив иознака из општег речника набавке: 31110000Електрични мотори) ВНД-252/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Гумена и гумено - техничка роба - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-251/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.09.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина камиона путара (назив и ознака из општег речника набавке: 42415200 - Радна возила) ВНД-266/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) ВНД-244/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.08.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер