ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампани обрасци (назив и ознака из општег речника набавке: 79810000 - Услуге штампања) ВНД-132/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.08.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката СП ''Земун'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-39/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.08.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-126/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.08.2020. до 09.30h
Назив предмета набавке: Смрзнуто воће и смрзнуто поврће (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15331170-9 смрзнуто поврће) 13/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: РЕМОНТ ШАСИЈЕ И ОПЛАТЕ ТРОЛЕЈБУСА (назив и ознака из општег речника набавке: 50112110 - Услуга поправке каросерије возила) ВНУ-134/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.08.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Полуга за вучу аутобуса и тролејбуса са атестом одговарајуће установе на истезање и извијање (назив и ознака из општег речника набавке: 14614000 – Разне руде) ВНД-127/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП ''Земун''(назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-40/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ МЕЊАЧА VOITH (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-129/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.08.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-131/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.08.2020. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт осовина и делова осовина возила (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-130/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.08.2020. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.