| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ПАНТОГРАФСКОГ ОДУЗИМАЧА СТРУЈЕ ЗА ТРАМВАЈЕ (назив и ознака и з општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-49/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ремонт АЦЦ - а трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-70/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИСПОРУКА И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-63/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електромотори и вентилатори за трамваје и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31110000 - Електрични мотори) ВНД-54/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АУТОЕЛЕКТРИКА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-43/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ БРИСАЧА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-55/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и монтажа клима уређаја у објектима ГСП - а (назив и ознака из општег речника набавке: 39717200 - Уређаји за климатизацију) ВНД-64/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кровни луфтери за аутобусе, тролејбусе и трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 34210000 - Каросерије за возила) ВНД-60/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : САНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У СП "НОВИ БЕОГРАД" И "ЗЕМУН" (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-51/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - РЕМЕНИЦЕ И ЗАТЕЗАЧИ РЕМЕНИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВИ ЗА МОНТАЖУ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-56/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.05.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер