ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Информације | Огласи |

ОГЛАСИ

 
07.10.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП "Београд" оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
почетак стране

07.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све заинтересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије. Трошкове обуке сносиће ЈКП ГСП ''Београд'', уз уговорну обавезу да кандидат након завршене обуке заснива радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП ''Београд''.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. 
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
- Возачка дозвола Ц категорије
- Уверење о држављанству Републике Србије
Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе и уверење о држављанству, као и фотокопију личне карте и контакт телефон. 
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
почетак стране

11.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Отказивање вожње "новогодишњим трамвајем"
С обзиром на актуелне ниске температуре и непредвидиве околности у саобраћају, као и због безбедносних разлога вожње "новогодишњим трамвајем" заказане за 11.1.2017. и 12.1.2017. се отказују.
С поштовањем, ЈКП ГСП "Београд"
почетак стране

07.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Лиценце на пет година
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд" према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање лиценце. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање "Б" категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Лиценцу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер