| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Годишње одржавање уређаја за припрему воде (назив и ознака из општег речника набавке: 45259200 - Поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) МН-24/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.08.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИС ''САВА'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда ) МН-28/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОМОТИВНО МАРКЕТИНШКИ МАТЕРИЈАЛ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију ) МН-26/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.08.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРВА ПОМОЋ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 33141623 - Кутије за прву помоћ) МН-25/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.08.2018. до 08.30h
РЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА (назив и ознака из општег речника набавке : 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) МН-23/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ТИПСКИМ ИСПРАВЉАЧКИМ СТАНИЦАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталаци је зграда) МН-17/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) МН-14/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пијаћа вода путем изнајмљивања и постављања апарата за пијаћу воду (назив и ознака из општег речника набавке:41110000 - Пијаћа вода) МН-20/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИС ''САВА'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда ) МН-22/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла (назив и ознака из општег речника набавке: 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема) МН-19/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.07.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер